Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo Politechnika Morska w Szczecinie

Unia Europejska

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami O nas

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami (BON) ma na celu udzielanie wsparcia członkom społeczności akademickiej z niepełnosprawnościami.

Do zadań BON należy w szczególności:

  1. udzielanie informacji w sprawach bieżących,
  2. udzielanie informacji o możliwościach i warunkach studiowania w Uczelni,
  3. udzielanie informacji o możliwościach i warunkach korzystania w Uczelni z pomocy materialnej, w tym finansowej,
  4. udzielanie informacji o możliwościach wsparcia przez inne instytucje,
  5. bieżąca obsługa, w tym udzielanie im pomocy w aspekcie dostępności cyfrowej, architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej,
  6. udzielanie pomocy w zakresie dostępności do zajęć dydaktycznych na studiach,
  7. prowadzenie wypożyczalni sprzętu wspomagającego kształcenie,
  8. zapewnienie wsparcia tłumacza języka migowego,
  9. udzielanie wsparcia psychologicznego,
  10. podejmowanie interwencji w sytuacjach kryzysowych.
Zakres uprawnień do usług BON szczegółowo określa Regulamin BON.
BON jest częścią Akademickiego Centrum Wsparcia.
BON organizacyjnie zlokalizowane jest w Dziale Spraw Studenckich w pionie Prorektora ds. Kształcenia.
 
Autor: Website Administrator

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę