Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo logo-sygnet Politechniki Morskiej w Szczecinie - głowa gryfa, elementy kotwicy i sygnatura PM Politechnika Morska w Szczecinie

Unia Europejska

Kontakt Dane kontaktowe uczelni

Dane kontaktowe uczelni

Politechnika Morska w Szczecinie

Szyld Politechniki Morskiej w Szczecinie na budynku głównym uczelni

ul. Wały Chrobrego 1-2
70-500 Szczecin

e-mail: pm@pm.szczecin.pl


NIP: 851-000-63-88
REGON: 000145129
PKD: 85.42Z

centrala tel.: 91-48-09-400

ul. Wały Chrobrego1-2, pok. 2 

e-mail: rektor@pm.szczecin.pl 
tel. 91-48-09-302 
fax. 91-48-09-585

Stanowisko Imię i nazwisko Dane kontaktowe Dodatkowe informacje
Stanowisko Imię i nazwisko Dane kontaktowe Dodatkowe informacje
Kierownik Biura Rektora Joanna Orymowska

e-mail: j.orymowska@pm.szczecin.pl

tel. (91) 48 09 500

Asystent Rektora Iwona Wons

e-mail: i.wons@pm.szczecin.pl

tel. (91) 48 09 302

Starszy specjalista Katarzyna Ościsłowska

e-mail: k.oscislowska@pm.szczecin.pl

tel. (91) 48 09 500

Stanowisko Imię i nazwisko Dane kontaktowe Dodatkowe informacje
Stanowisko Imię i nazwisko Dane kontaktowe Dodatkowe informacje
Rzeczniczka prasowa PM Weronika Gocłowska

e-mail: press@pm.szczecin.pl

tel. kom. +48 693 373 358 
tel. 91 48 09 399

ul. Wały Chrobrego, pok. 73 

e-mail: kanclerz-sekretariat@pm.szczecin.pl 
tel. 91-48-09-336 

ul. Wały Chrobrego, pok. 73a

tel. 91-48-09-304
fax. 91-48-09-575 

Stanowisko Imię i nazwisko Dane kontaktowe Dodatkowe informacje
Stanowisko Imię i nazwisko Dane kontaktowe Dodatkowe informacje
Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego Karina Rabenda

e-mail: k.rabenda@pm.szczecin.pl

tel. 91 48-09-331

Obiekt Dydaktyczny, Wały Chrobrego 1-2

pok. 70

Z-ca kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego (administrator OD Wały Chrobrego) Bogdan Zieliński

e-mail: b.zielinski@pm.szczecin.pl

tel. 91 48-09-330

Obiekt Dydaktyczny, Wały Chrobrego 1-2

pok. 70

Z-ca kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego (administrator OD Willowa i OD Dębogórska) Marek Bierdek

e-mail: m.bierdek@pm.szczecin.pl

tel. 91 48-09-940

Obiekt Dydaktyczny, Willowa 2

pok. 038

Administrator Obiektu Dydaktycznego Podgórna Wiesława Zdziarska

e-mail: w.zdziarska@pm.szczecin.pl

tel. 91 53-18-532

Obiekt Dydaktyczny, Podgórna 51-53

pok. 03

Specjalista (administrator OD Żołnierska) Andrzej Krysiak

e-mail: a.krysiak@pm.szczecin.pl

tel. 91 48-09-683

Obiekt Dydaktyczny, ul. Żołnierska 46

pok. 104

Specjalista Bożena Dzidziul

e-mail: b.dzidziul@pm.szczecin.pl

tel. 91 48-09-591

Obiekt Dydaktyczny, Wały Chrobrego 1-2

pok. 70

Samodzielny referent Joanna Pietrzak

e-mail: j.pietrzak@pm.szczecin.pl

tel. 91 48-09-303

Obiekt Dydaktyczny, Wały Chrobrego 1-2

pok. 61a

Specjalista Kamila Perec

e-mail: k.perec@pm.szczecin.pl

tel. 91 48-09-308

Obiekt Dydaktyczny, Wały Chrobrego 1-2

pok. 61a

Samodzielny referent Izabela Filasiak

e-mail: i.filasiak@pm.szczecin.pl

tel. 91 48-09-851

Obiekt Dydaktyczny, Wały Chrobrego 1-2

pok. 61a

Samodzielny referent Wioletta Grzybowska

e-mail: w.grzybowska@pm.szczecin.pl

tel. 91 48-09-750

Obiekt Dydaktyczny, Wały Chrobrego 1-2

pok. 61a

Specjalista Katarzyna Kotynia

e-mail: k.kotynia@pm.szczecin.pl

tel. 91 48-09-327

Obiekt Dydaktyczny, Wały Chrobrego 1-2

pok. 71

Samodzielny referent Marta Żołnierowicz

e-mail: m.zolnierowicz@pm.szczecin.pl

tel. 91 48-09-304

Obiekt Dydaktyczny, Wały Chrobrego 1-2

KANCELARIA GŁÓWNA

pok. 73a

Referent Wiktoria Ostrowska

e-mail: w.ostrowska@pm.szczecin.pl

tel. 91 48-09-530

Obiekt Dydaktyczny, Wały Chrobrego 1-2

KANCELARIA GŁÓWNA

pok. 73a

Samodzielny referent Halina Gozdyra

e-mail: h.gozdyra@pm.szczecin.pl

tel. 91 48-09-454

pok. 028

Samodzielny referent Wojciech Wierzbicki

e-mail: w.wierzbicki@pm.szczecin.pl

tel. 91 48-09-327

pok. 71

Kierowca Marcin Panasiuk

e-mail: m.panasiuk@pm.szczecin.pl

tel. 91 48-09-327

Obiekt Dydaktyczny, Wały Chrobrego 1-2

pok. 71

fax: 91 48 09 748

e-mail: ar@pm.szczecin.pl

Stanowisko Imię i nazwisko Dane kontaktowe Dodatkowe informacje
Stanowisko Imię i nazwisko Dane kontaktowe Dodatkowe informacje
Kierownik Działu Inwestycji Michał Ślaź

tel. 91 48 09 885

e-mail m.slaz@pm.szczecin.pl

Starszy specjalista ds. budowlanych Paweł Kolbiarz

tel. 91 48 09 809

e-mail: p.kolbiarz@pm.szczecin.pl

Starszy specjalista Joanna Rajecka

tel. 91 48 09 676

e-mail j.rajecka@pm.szczecin.pl

Specjalista Wiesław Roszatycki

tel. 91 48 09 534,

e-mail: w.roszatycki@pm.szczecin.pl

Starszy specjalista Izabela Pajor

tel. 91 48 09 884

e-mail i.pajor@pm.szczecin.pl

Godziny pracy poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjęcia interesantów: poniedziałek - piątek 9:00 - 13:00

Stanowisko Imię i nazwisko Dane kontaktowe Dodatkowe informacje
Stanowisko Imię i nazwisko Dane kontaktowe Dodatkowe informacje
Kierownik mgr Grażyna MECHTA

nr pokoju - pok. 56 - wejście przez pok. 57

tel. (91) 48 - 09 - 323
e-mail: g.mechta@pm.szczecin.pl

Z-ca kierownika mgr Agnieszka ZIĘBA

nr pokoju - pok. 57

tel. (91) 48 - 09 - 325
e-mail: a.zieba@pm.szczecin.pl

sprawy osobowe (Wydział Nawigacyjny, Wydział Mechaniczny, pracownicy inżynieryjno-techniczni)

Specjalista Kinga FALACIŃSKA

nr pokoju - pok. 57

tel. (91) 48 - 09 - 324

 

e-mail: k.falacinska@pm.szczecin.pl

sprawy osobowe (Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Wydział Mechatroniki i Elektrotechniki, WIET, SWFiS, SNJO, IMFiCH, pracownicy inżynieryjno-techniczni)

Specjalista mgr inż. Marta Pawłowska

nr pokoju - pok. 57

tel. (91) 48 - 09 - 827
e-mail: m.pawlowska@pm.szczecin.pl

sprawy osobowe (administracja)

Specjalista mgr inż. Agnieszka SKROBAŁA

nr pokoju - pok. 54

tel. (91) 48 - 09 - 326
e-mail: a.skrobala@pm.szczecin.pl

sprawy osobowe (załoga statku, obsługa)

Specjalista mgr Iwona Kuziel

nr pokoju - pok. 54

tel. (91) 48 - 09 - 549
e-mail: i.kuziel@pm.szczecin.pl

sprawy socjalne (pracownicy oraz emeryci i renciści uczelni), biblioteka

Stanowisko Imię i nazwisko Dane kontaktowe Dodatkowe informacje
Stanowisko Imię i nazwisko Dane kontaktowe Dodatkowe informacje
Prorektor ds. kształcenia dr inż. Agnieszka Deja

tel. (91) 48 09 350

e-mail: rn@pm.szczecin.pl

Kierownik mgr Ewelina Pełszyk

tel. (91) 48 09 755

e-mail: e.pelszyk@pm.szczecin.pl

Specjalista mgr inż. Dominika Kosek

tel. (91) 48 09 350

e-mail: d.kosek@pm.szczecin.pl

Sekretariat

Samodzielny referent mgr Aneta Skrzypczak-Pobiehuszko

tel. (91) 48 09 344         

e-mail: a.skrzypczak@pm.szczecin.pl     

Rozliczenie pensum

Specjalista inż. Katarzyna Płonka

tel. (91) 48 09 344

e-mail: k.plonka@pm.szczecin.pl

Rekrutacja

Starszy specjalista mgr inż. Angelika Gierońska-Skrzeczkowska

tel. (91) 48 09 346      

e-mail: a.gieronska@pm.szczecin.pl

Plany

Specjalista mgr inż. Mirosława Griffkowska

tel. (91) 48 09 349

e-mail: m.griffkowska@pm.szczecin.pl

Plany

Specjalista mgr inż. Alicja Kryśków

tel. (91) 48 09 349

e-mail: a.kryskow@pm.szczecin.pl

Plany

Samodzielny referent inż. Agata Czyżewska

tel. (91) 48 09 346      

e-mail: a.czyzewska@pm.szczecin.pl

Plany, rekrutacja

Stanowisko Imię i nazwisko Dane kontaktowe Dodatkowe informacje
Stanowisko Imię i nazwisko Dane kontaktowe Dodatkowe informacje
Kierownik Anna Wysocka

tel. +48 (91) 48 09 855

a.wysocka@pm.szczecin.pl

ns@pm.szczecin.pl

Dział mieści się w budynku głównym,

Wały Chrobrego 1-2, pok. 153, 154, 155

Kierownik Działu pok. 154,

Specjalista Arleta Gwiazda-Blatkiewicz

tel. +48 (91) 48 09 421

bpds@pm.szczecin.pl

Personalizacja Danych Studenta

(legitymacje, dyplomy, książki praktyk)

pok. 155

Specjalista Katarzyna Baranowska

tel. +48 (91) 48 09 422

bpds@pm.szczecin.pl

Personalizacja Danych Studenta

(legitymacje, dyplomy, książki praktyk)

pok. 155

Specjalista Marta Dziurleja

tel. +48 (91) 48 09 845

ns@pm.szczecin.pl

Stypendia pok.153

Samodzielny referent Joanna Szczepanik

tel. +48 (91) 48 09 545

ns@pm.szczecin.pl

Stypendia pok.153


Stanowisko Imię i nazwisko Dane kontaktowe Dodatkowe informacje
Stanowisko Imię i nazwisko Dane kontaktowe Dodatkowe informacje
Psycholog Sandra Rutkiewicz

tel. +48 (91) 48 09 852

e-mail: s.rutkiewicz@pm.szczecin.pl

e-mail: acw@pm.szczecin.pl

Budynek przy ul. Szczerbcowej 4,

pok. 12 C

Koordynator ds. dostępności, tłumacz języka migowego Ilona Tomczyk

tel. +48 (91) 48 09 854

i.tomczyk@pm.szczecin.pl

bon@pm.szczecin.pl

BIURO DS. OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Budynek przy ul. Szczerbcowej 4,

pok. 12 B

Samodzielny referent ds. osób z niepełnosprawnościami Leszek Pawlewicz

tel. +48 (91) 48 09 854

l.pawlewicz@pm.szczecin.pl

bon@pm.szczecin.pl

BIURO DS. OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Budynek przy ul. Szczerbcowej 4,

 

pok. 12 B

tel. 91 48 09 305, 48 09 554, 48 09 832, 48 09 546

fax 91 48 09 718

e-mail: rb@pm.szczecin.pl

Stanowisko Imię i nazwisko Dane kontaktowe Dodatkowe informacje
Stanowisko Imię i nazwisko Dane kontaktowe Dodatkowe informacje
Prorektor ds. nauki dr hab. inż. Artur Bejger, prof. PM

e-mail: rb@pm.szczecin.pl

Kierownik mgr Marzena Piasecka

tel. 91 48 09 546
 

e-mail: m.piasecka@pm.szczecin.pl

mgr inż. Justyna Bogdzia

tel. 91 48 09 832

e-mail: j.bogdzia@pm.szczecin.pl

mgr Magdalena Wierzgacz

tel. 91 48 09 305

e-mail: m.wierzgacz@pm.szczecin.pl

mgr Elżbieta Jankowska – Terenowicz

tel. 91 48 09 554

e-mail: e.terenowicz@pm.szczecin.pl

Stanowisko Imię i nazwisko Dane kontaktowe Dodatkowe informacje
Stanowisko Imię i nazwisko Dane kontaktowe Dodatkowe informacje
Dyrektor Działu Promocji Anna Zengota

e-mail: a.zengota@pm.szczecin.pl

tel. 661 821 908
tel. 91-48-09-360

pok. 348

Rzeczniczka prasowa Weronika Gocłowska

tel. +48 91 48 09 399

tel. kom. 693 373 358

e-mail: press@pm.szczecin.pl

Samodzielny referent Anna Baczyńska

e-mail: a.baczynska@pm.szczecin.pl

tel. 91-48-09-695

pok. 349

​Grafik

Specjalista Przemysław Błaszkowiak

tel. +48 91 48 09 322

e-mail: p.blaszkowiak@pm.szczecin.pl

Specjalista ds. promocji na rynkach zagranicznych

Samodzielny referent Natalia Bojarska

e-mail: n.bojarska@pm.szczecin.pl

Specjalista ds. marketingu internetowego

Specjalista Małgorzata Prochorowicz

e-mail: m.prochorowicz@pm.szczecin.pl

tel. 91-48-09-320

pok. 350

Specjalista ds. organizacyjnych i administracyjnych

Specjalista Sylwia Stanikowska

e-mail: s.stanikowska@pm.szczecin.pl

tel. 91-48-09-968

pok. 349

Grafik, redaktor struktury stron internetowych

Specjalista Tomasz Szustek

e-mail: t.szustek@pm.szczecin.pl

tel. 91-48-09-850

pok. 349

Główny redaktor treści stron internetowych

Specjalista Martyna Twardy

e-mail: m.twardy@pm.szczecin.pl

tel. 91 48 09 367

Obsługa sklepu PM “NA POKŁADZIE”

Specjalista Rafał Zaweracz

e-mail: r.zaweracz@pm.szczecin.pl

tel. 665 370 683 
tel. 91-48-09-969

pok. 350

Specjalista ds. promocji w szkołach i na targach branżowych

Stanowisko Imię i nazwisko Dane kontaktowe Dodatkowe informacje
Stanowisko Imię i nazwisko Dane kontaktowe Dodatkowe informacje
Prorektor ds. rozwoju i innowacji Janusz Uriasz

e-mail: ri@pm.szczecin.pl

tel. 91-48-09-990

Kierownik Działu Rozwoju Zofia Suleja

e-mail: z.suleja@pm.szczecin.pl

tel. 91-48-09-991

Sekretariat Agata Więsek

e-mail: a.wiesek@pm.szczecin.pl

tel. 91-48-09-990

Małgorzata Cibor

e-mail: m.cibor@pm.szczecin.pl

tel. 91-48-09-995

Dorota Stochła

e-mail: d.stochla@pm.szczecin.pl

tel. 91-48-09-994

Sam. referent Joanna Makuch

e-mail: j.makuch@pm.szczecin.pl

tel. 91-48-09-993

Stanowisko Imię i nazwisko Dane kontaktowe Dodatkowe informacje
Stanowisko Imię i nazwisko Dane kontaktowe Dodatkowe informacje
Zastępca Kanclerza Leszek Seredyński

tel. 91 48 09 592,

e-mail: l.seredynski@pm.szczecin.pl

fax 91 4809 748

e-mail: at@pm.szczecin.pl

Stanowisko Imię i nazwisko Dane kontaktowe Dodatkowe informacje
Stanowisko Imię i nazwisko Dane kontaktowe Dodatkowe informacje
Kierownik Działu Technicznego Justyna Bartz

tel. 91 48 09 533

e-mail: j.bartz@pm.szczecin.pl

Samodzielny referent Działu Technicznego Renata Puławska

tel. 91 48 09 332

e-mail: r.pulawska@pm.szczecin.pl

Samodzielny referent Małgorzata Grobelna

tel. 91 48 09 532

e-mail m.grobelna@pm.szczecin.pl

Samodzielny referent Anna Wierzbicka

tel. 91 48 09 532

e-mail: a.wierzbicka@pm.szczecin.pl

Zakres zadań Działu:

 1. Zapewnienie pomocy (obsługi) prawnej Uczelni.
 2. Monitoring prawny na rzecz jednostek organizacyjnych Uczelni.
 3. Prowadzenie spraw dotyczących kultury organizacyjnej Uczelni.
 4. Wspieranie zarządzania Uczelnią, w tym zarządzania normatywnego.
 5. Prowadzenie centralnego rejestru i zbioru zarządzeń Rektora
 6. Prowadzenie centralnego rejestru i spraw związanych z ustanawianiem i odwoływaniem pełnomocnictw Rektora.
 7. Prowadzenie centralnego rejestru i dokumentacji kontroli zewnętrznych.

Kancelaria Radcy Prawnego Robert Goch
wg potrzeb (kontakt przez Dział Organizacyjno-Prawny)

Stanowisko Imię i nazwisko Dane kontaktowe Dodatkowe informacje
Stanowisko Imię i nazwisko Dane kontaktowe Dodatkowe informacje
Kierownik mgr Elżbieta Jachowicz

tel. 091 48 09 462

e-mail: e.jachowicz@pm.szczecin.pl

Specjalista mgr Magdalena Abramowska

tel. 091 48 09 504

e-mail: m.abramowska@pm.szczecin.pl

Radcowie Prawni

tel. w siedzibie Uczelni 091 48 09 309

tel. do sekretariatu Kancelarii prawnej Skotarczak Dąbrowski Olech sp. p. 91 421 09 40, 600 461 260, fax - 91 487 39 56
e-mail: radcy@pm.szczecin.pl

Stanowisko Imię i nazwisko Dane kontaktowe Dodatkowe informacje
Stanowisko Imię i nazwisko Dane kontaktowe Dodatkowe informacje
Prorektor ds. morskich dr inż. kpt. ż. w. Arkadiusz Tomczak, prof. PM

e-mail: rm@pm.szczecin.pl

Dział Spraw Morskich i Praktyk kierownik mgr inż. Monika Wiese

Tel. (91) 48-09-518

e-mail: rm@pm.szczecin.pl

Sekretariat Prorektora ds. morskich mgr Ewa Atroszko

Tel. (91) 48-09-519

e-mail: rm@pm.szczecin.pl

mgr Dorota Denisiuk

tel. +48 91 48-09-334

e-mail: d.denisiuk@pm.szczecin.pl
praktyki@pm.szczecin.pl

Pok. 69 (Wały Chrobrego)

 • Praktyki lądowe Wydziału Inżynieryjno- Ekonomicznego Transportu
 • koordynator zad. 5 Staże - Projekt “Nowe Horyzonty”
mgr inż. Anna Wronkowska

tel. +48 91 48-09-747

e-mail: 
a.wronkowska@pm.szczecin.pl

praktyki@pm.szczecin.pl

Pok. 68 (Wały Chrobrego)

Praktyki morskie

mgr Klaudia Arnak

tel. +48 91 48-09-334

e-mail: praktyki@pm.szczecin.pl
pok. 69

 • Dokumenty marynarskie
 • Praktyki lądowe Wydziału Nawigacyjnego
inż. Marta Małolepsza

tel. +48 91 48-09-535

e-mail: m.malolepsza@pm.szczecin.pl

praktyki@pm.szczecin.pl

Pok. 69 (Wały Chrobrego)

 • Praktyki Wydziału Informatyki i Telekomunikacji
 • Praktyki kierunkow geodezja i kartografia oraz oceanotechnika
 • Praktyki lądowe Wydziału Mechanicznego, Wydziału Mechatroniki i Elektrotechniki
Biuro Karier - doradca zawodowy, administracja mgr inż. Joanna Szozda

e-mail: j.szozda@pm.szczecin.pl

biurokarier@pm.szczecin.pl
tel. +48 91 48-09-887 
 pok. 34

http://www.biurokarier.am.szczecin.pl/

Stanowisko Imię i nazwisko Dane kontaktowe Dodatkowe informacje
Stanowisko Imię i nazwisko Dane kontaktowe Dodatkowe informacje
Kierownik mgr Marcin Szymczak

Tel. (91) 48-09-507

e-mail: m.szymczak@pm.szczecin.pl

e-mail: statek@pm.szczecin.pl

Specjalista mgr inż. Krzysztof Jastrzemski

Tel. (91) 48-09-570

e-mail: k.jastrzemski@pm.szczecin.pl

rw@pm.szczecin.pl

Stanowisko Imię i nazwisko Dane kontaktowe Dodatkowe informacje
Stanowisko Imię i nazwisko Dane kontaktowe Dodatkowe informacje
Dyrektor Działu Kontroli Wewnętrznej i Certyfikacji Elżbieta Wojniłko

tel. 91 48 09 311

e-mail: e.wojnilko@pm.szczecin.pl

Specjalista ds. kontroli wewnętrznej i certyfikacji Katarzyna Prill

tel. 91 48 09 337

e-mail: k.prill@pm.szczecin.pl

Samodzielny inspektor ds. kontroli wewnętrznej i certyfikacji Emilia Muślewska

tel. 91 48 09 886

e-mail: e.muslewska@pm.szczecin.pl

Samodzielny referent Marta Tarocińska

tel. 91 48 09 886

e-mail:m.tarocinska@pm.szczecin.pl

Specjalista ds. inwentaryzacji Alina Kordowska

tel. 91 48 09 405

e-mail: a.kordowska@pm.szczecin.pl

pokój nr 250,251,252 (II piętro).

Stanowisko Imię i nazwisko Dane kontaktowe Dodatkowe informacje
Stanowisko Imię i nazwisko Dane kontaktowe Dodatkowe informacje
Kierownik mgr Jarosław Sobczak

tel. 091 48 09 491

e-mail: j.sobczak@pm.szczecin.pl

Starszy specjalista mgr Marta Mikulska-Nawacka

tel. 091 48 09 321

e-mail: m.mikulska@pm.szczecin.pl

Samodzielny referent mgr Izabela Urbańska

tel. 091 48 09 531

e-mail: i.urbanska@pm.szczecin.pl

Starszy specjalista mgr Agnieszka Kostarelas-Filip

tel. 091 48 09 628

e-mail: a.kostarelas@pm.szczecin.pl

Specjalista mgr inż. Aldona Marciszak

tel. 091 48 09 629

e-mail: a.marciszak@pm.szczecin.pl

ul. Wały Chrobrego 1 - 2, pok. 069 - 070
e-mail: serwis@pm.szczecin.pl

Dane kontaktowe do wszystkich pracowników oraz podział obsługi informatycznej znajduje się w wewnętrznym Intranecie.
 

e-mail: cttm@pm.szczecin.pl
ul. Wały Chrobrego 1-2

Stanowisko Imię i nazwisko Dane kontaktowe Dodatkowe informacje
Stanowisko Imię i nazwisko Dane kontaktowe Dodatkowe informacje
Dyrektor mgr inż. Leszek Siwek

e-mail: l.siwek@pm.szczecin.pl

Samodzielny referent Dorota Ziółkiewicz

e-mail: d.ziolkiewicz@pm.szczecin.pl

tel. 91-48-09-696

pok. 24

e-mail: cpi@pm.szczecin.pl
ul. Wały Chrobrego 1-2

Stanowisko Imię i nazwisko Dane kontaktowe Dodatkowe informacje
Stanowisko Imię i nazwisko Dane kontaktowe Dodatkowe informacje
Dyrektor Remigiusz Wałejko

e-mail: r.walejko@pm.szczecin.pl

tel. 91-48-09-480

Specjalista Marcin Nowak

e-mail: marcin.nowak@pm.szczecin.pl

tel. 91 48 09 862

Specjalista Agnieszka Gajda

e-mail: a.gajda@pm.szczecin.pl

tel. 91 48 09 861

pokój 30

Specjalista Katarzyna Klimczak

e-mail: k.klimczak@pm.szczecin.pl

tel. 91 48 09 818

pokój 24

Stanowisko Imię i nazwisko Dane kontaktowe Dodatkowe informacje
Stanowisko Imię i nazwisko Dane kontaktowe Dodatkowe informacje
Elżbieta Wojniłko

e-mail: iod@pm.szczecin.pl

Stanowisko Imię i nazwisko Dane kontaktowe Dodatkowe informacje
Stanowisko Imię i nazwisko Dane kontaktowe Dodatkowe informacje
Kierownik mgr Przemysław Puzoń

tel. +48 91 48 09 965

e-mail: p.puzon@pm.szczecin.pl

www.marine-edu.com

Starszy specjalista mgr Magdalena Markiewicz

tel. +48 91 48 09 830

e-mail: m.markiewicz@pm.szczecin.pl

Specjalista, uczelniany koordynator Erasmus+ mgr Ewa Cerebież-Tarabicka

tel. +48 91 48 09 345

e-mail: e.tarabicka@pm.szczecin.pl

Specjalista mgr inż. Julia Kantor

tel. +48 91 48 09 817

e-mail: j.kantor@pm.szczecin.pl

Autor:

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę