Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo logo-sygnet Politechniki Morskiej w Szczecinie - głowa gryfa, elementy kotwicy i sygnatura PM Politechnika Morska w Szczecinie

Unia Europejska

Uczelnia O Uczelni

Uczelnia wczoraj i dziś

Politechnika Morska w Szczecinie kontynuuje dziś tradycje edukacji morskiej, których początki sięgają roku 1947, kiedy to powstała jednowydziałowa Państwowa Szkoła Morska w Szczecinie przy alei Piastów 19. W pierwszych latach swego funkcjonowania przechodziła ona różne transformacje organizacyjne, po których w roku 1962, w trakcie dynamicznego rozwoju floty dalekomorskiej i przedsiębiorstw rybackich w Polsce, wznowiła swoją działalność jako Państwowa Szkoła Rybołówstwa Morskiego. Prowadziła ona dwa wydziały: Nawigacyjno-Połowowy oraz Obsługi Maszyn Statków Rybackich. W 1963 roku powołano kolejną szkołę – była to Państwowa Szkoła Morska, która kształciła kadrę oficerską dla floty handlowej. Struktury organizacyjne obu szkół miały  cechy uczelni wyższej. W 1967 roku połączono obie szkoły i powstała wówczas pomaturalna Państwowa Szkoła Morska, która chwilę później - w 1968 roku przekształcona została w Wyższą Szkołę Morską z dwoma wydziałami: Nawigacyjnym i Mechanicznym.

Absolwenci szczecińskich szkół morskich z powodzeniem znajdowali zatrudnienie na trawlerach, w przedsiębiorstwach połowowych i na statkach floty handlowej. Szczególnie rybołówstwo dalekomorskie przeżywało niesamowicie dynamiczny rozkwit w drugiej połowie XX w., a szczecińscy absolwenci obecni byli na najodleglejszych łowiskach świata, odkrywali niepoznane do tej pory akweny połowowe, stając się niekwestionowanymi specjalistami w swoim fachu.

W roku 1997 Wydział Nawigacyjny uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk technicznych – w dyscyplinie geodezja i kartografia, a w 2002 roku podobne uprawnienia w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn otrzymał Wydział Mechaniczny. W tym samym roku w Wyższej Szkole Morskiej został powołany także kolejny wydział - Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu, dzięki czemu w 2004 roku uczelnia nabyła prawo do przekształcenia się w akademię i zmieniła nazwę na Akademia Morska w Szczecinie.

Nawigator XXI na tle budynku Politechniki Morskiej w Szczecinie
m/s Nawigator XXI na tle budynku Politechniki Morskiej w Szczecinie, fot. Cezary Aszkiełowicz/Agencja Wyborcza.pl

Zadaniem Akademii, a obecnie Politechniki Morskiej jest kształcenie oficerów – nawigatorów, mechaników i elektroautomatyków zgodnie z nowoczesnymi standardami i wymogami światowej floty, a także wykwalifikowanej kadry sektorów IT, geodezji oraz TSL (transport-spedycja-logistyka) – ze szczególnym uwzględnieniem branży morskiej. Powstanie w roku 2019 dwóch nowych wydziałów (Wydziału Mechatroniki i Elektrotechniki oraz Wydziału Informatyki i Telekomunikacji) wyznaczyło trend w rozwoju uczelni, która wyraźnie zwróciła się w kierunku technologii cyfrowych i świata IT, co odpowiada bieżącemu zapotrzebowaniu na polskim i światowym rynku pracy.

Jednocześnie uczelnia kultywuje tradycje, z których się wywodzi, łącząc je sprawnie z nowoczesnym modelem kształcenia oraz wymogami współczesnego, stale zmieniającego się świata. Kolejne lata przyniosły dynamiczny rozwój infrastruktury, zaplecza edukacyjnego i badawczego Uczelni, kadra AMS brała udział w wielu międzynarodowych projektach. 1 wrzesnia 2022 r. status Uczelni został podniesiony do rangi politechniki, co podkreśliło techniczny profil działalności naukowej i dydaktycznej. Kierunki studiów były od lat silnie osadzone w gospodarce morskiej, ale w kształceniu i badaniach najpierw Akademia, a nastepnie Politechnika Morska coraz szerzej "wychodzi na ląd", stając się uniwersalnym zapleczem dla gospodarki regionu.

Politechnika Morska w Szczecinie, front budynku głównego latemNowoczesne zaplecze kadr dla gospodarki

Misją Politechniki Morskiej, obok kształcenia wysoko wykwalifikowanych kadr, jest też rozwój badań naukowych i innowacyjnych technologii, we współpracy z gospodarką i społeczeństwem. Takie połączenie tradycji i nowoczesności pozwoliło na przestrzeni lat zbudować silną markę w kraju i za granicą. Obecnie Politechnika Morska kształci na pięciu wydziałach - na studiach inżynierskich, licencjackich, magisterskich i doktoranckich. Studenci  zdobywają nie tylko cenną wiedzę, ale przez cały okres studiów rozwijają też praktyczne umiejętności. Kontrahenci często wspierają naszych studentów programami stypendialnymi, zapewniają praktyki i płatne staże, a następnie – zatrudnienie w zawodzie po ukończeniu studiów. Nasi inżynierowie to wszechstronni specjaliści, którzy odnajdują swoje miejsce w rozmaitych branżach, niekoniecznie stricte związanych z gospodarką morską – to także informatycy, geodeci, specjaliści transportu.

Dzięki dotychczasowym działaniom i osiągnięciom, uczelnia stała się wysoko cenionym zapleczem dydaktyczno-naukowym na potrzeby gospodarki morskiej regionu i kraju. W strukturach Politechniki Morskiej działają również ośrodki szkoleniowe oraz centra badawcze, z których wymienić można: Studium Doskonalenia Kadr Oficerskich, Ośrodek Szkoleniowy Ratownictwa Morskiego, Morski Ośrodek Szkoleniowy w Kołobrzegu czy statek badawczo-szkolny m/s Nawigator XXI. Na ukończeniu jest wyposażanie nowo wybudowanego Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających (CEOP), obok którego rozpoczęła się budowa kolejnego nowoczesnego kompleksu - Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego. Dzięki wyposażeniu w najnowocześniejsze symulatory i laboratoria, wszystkie te jednostki z powodzeniem wspierają szkolenie studentów oraz kadr oficerskich, a także badania naukowe. Aby pozyskać kontrahentów oraz najlepiej wykorzystać potencjał, powołaliśmy Centrum Transferu Technologii Morskich, służące komercjalizacji wyników badań naukowców Politechniki Morskiej, a także Centrum Innowacji Politechniki Morskiej – spółkę celową, której zadaniem jest łączenie nauki i biznesu.

Wyjątkowa uczelnia

Programy studiów na Politechnice Morskiej w Szczecinie oraz sposób ich realizacji różnią się od form kształcenia spotykanych na innych uczelniach. Ze względu na specyfikę przyszłej profesji, studenci od pierwszych chwil mają kontakt z morzem i praktyczną nauką zawodu. Bezpośrednio po rekrutacji prowadzone są — w ramach praktyki — kursy z zakresu ratownictwa, udzielania pierwszej pomocy oraz praktycznego użycia morskiego sprzętu ratunkowego. Ich celem jest przygotowanie kandydatów do prawidłowego działania w sytuacji zagrożenia.
 

W trakcie studiów studenci odbywają szereg innych szkoleń, a po ich ukończeniu otrzymują zatwierdzane przez organy administracji państwowej i międzynarodowej certyfikaty, niezbędne w ich przyszłej pracy na morzu i w sektorach lądowych. Uzyskują także wydawane przez urzędy morskie świadectwa i dyplomy uprawniające do pełnienia określonych funkcji na statkach morskich.

Po ukończeniu studiów I stopnia absolwenci otrzymują wydawany przez uczelnię dyplom i tytuł inżyniera lub licencjata w zakresie danej specjalności, zaś po ukończeniu studiów II stopnia – dyplom i tytuł magistra inżyniera lub magistra. W momencie wejścia w aktywne życie zawodowe studenci i absolwenci uczelni są wspierani przez Biuro Karier Politechniki Morskiej w procesie planowania i realizacji kariery zawodowej. Z roku na rok, z zadowoleniem, obserwujemy wzrost konkurencyjności naszych absolwentów na rynku pracy. 

 

Autor: Website Administrator

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę