Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo logo-sygnet Politechniki Morskiej w Szczecinie - głowa gryfa, elementy kotwicy i sygnatura PM Politechnika Morska w Szczecinie

Unia Europejska

Współpraca Oferta dla biznesu

Politechnika Morska w Szczecinie Twoim partnerem 

Politechnika Morska w Szczecinie prowadzi działalność naukową w obszarze nauk inżynieryjno-technicznych i ekonomicznych.
Uczelnia ma wieloletnie doświadczenie we współpracy z podmiotami gospodarczymi, wiodącymi instytutami naukowo-badawczymi, innymi uczelniami technicznymi w Polsce i za granicą.
Wciąż rozszerza swój potencjał badawczo-naukowy i rozbudowuje infrastrukturę laboratoriów, błyskawicznie przystosowując się do zmieniających się wymagań nowoczesnego przemysłu.
Współpraca PM z biznesem kolaż zdjęć 5aab

W jaki sposób PM kooperuje z przedsiębiorstwami?

 • Realizuje na ich rzecz usługi eksperckie takie jak analizy, ekspertyzy, usługi badawcze.
 • Jako partner konsorcjum lub podwykonawca badawczo-rozwojowy współrealizuje z firmą projekty badawcze lub wdrożeniowe, które są współfinansowane ze źródeł zewnętrznych (krajowych, europejskich lub międzynarodowych); eksperci PM mogą stanowić również wsparcie merytoryczne dla firmy jako członkowie zespołów poszczególnych projektów.
 • W zakresie transferu technologii, PM sprzedaje lub licencjonuje swoje rozwiązania (techniczne), które najczęściej przyjmują formę wynalazku, wzoru przemysłowego lub użytkowego; możliwe jest również opracowanie rozwiązania dedykowanego na potrzeby firmy na ustalonych oddzielnie zasadach.

Główne kierunki badań naukowych uczelni 

Politechnika Morska w Szczecinie systematycznie i intensywnie rozwija badania naukowe dla potrzeb gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem branży morskiej.
Zakres tych badań obejmuje m. in.:
 • inżynierię ruchu morskiego,
 • automatyzację nawigacji,
 • optymalizację tras oceanicznych,
 • bezpieczeństwo żeglugi,
 • techniczną eksploatację statków floty transportowej i rybackiej,
 • eksploatację siłowni okrętowych statków transportowych i rybackich,
 • automatyzację, diagnostykę i remonty statków,
 • mechatronikę okrętową,
 • energetykę i elektrotechnikę okrętową,
 • eksploatację portów i floty,
 • nowoczesne materiały kompozytowe i konstrukcyjne;
 • oleje i paliwa okrętowe;
 • zanieczyszczenie powietrza - emisja NOx i SOx;
 • zastosowanie biopaliw w silnikach małych jednostek pływających,
 • transport intermodalny i śródlądowy,
 • ładunkoznawstwo,
 • logistykę i transport zintegrowany,
 • pomiary hydrograficzne, geodezję i kartografię,
 • rybołówstwo, narzędzia i taktykę połowów,
 • informatykę morską,
 • jachting i eksploatację portów jachtowych,
 • systemy zarzadzania ryzykiem i FSA w transporcie wodnym,
 • wykorzystanie FSA w zarządzaniu strumieniami ruchu na śródlądowych drogach wodnych,
 • modelowanie systemów nawigacyjnych i e-nawigacyjnych,
 • modelowanie układów inteligentnego sterowania do statków autonomicznych,
 • wymiarowanie systemów dróg wodnych.

Zapraszamy do kontaktu:

- w sprawie projektów z Centrum Projektów i Innowacji PM
cpi@pm.szczecin.pl
tel. +48 91 48 09 818/861/862

- w sprawie podwykonawstwa, usług i rozwiązań technicznych z Centrum Transferu Technologii Morskich PM
tel. +48 91 48 09 696
 
Autor: Website Administrator

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę