Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo Politechnika Morska w Szczecinie

Unia Europejska

Studia podyplomowe Geoinformatyka i teledetekcja srodowiska

Studia podyplomowe geoinformatyka i teledetekcja środowiska

Politechnika Morska w Szczecinie
Wydział Nawigacyjny

Dla kogo przeznaczone są studia podyplomowe geoinformatyka i teledetekcja środowiska i co zyskują absolwenci studiów?

Studia Podyplomowe geoinformatyka i teledetekcja środowiska przeznaczone są dla obecnych jak również przyszłych użytkowników systemów informacji geograficznej wykorzystujących w swojej pracy dane pozyskane różnymi metodami, ze szczególnym uwzględnieniem metod teledetekcyjnych. Zakres tematyczny studiów obejmuje następujące zagadnienia z zakresu technologii geoprzestrzennych:

 • Systemy Informacji Przestrzennej, analizy przestrzenne,
 • geowizualizację,
 • bazy danych przestrzennych,
 • metody pozycjonowania GNSS,
 • teledetekcję środowiska, przetwarzanie danych obrazowych,
 • fotogrametrię cyfrową oraz współczesne metody teledetekcji.

Zajęcia przeprowadzane są z wykorzystaniem nowoczesnego oprogramowania GIS i fotogrametrycznego (ArcGIS, ENVI LIDAR, Pix4D, Agisoft Metashape), z wykorzystaniem dronów (kamery wielospektralne oraz termowizyjne), odbiorników GNSS, naziemnego skanera laserowego oraz technik wirtualnej rzeczywistości GIS. Studia obejmują łącznie 221 godziny zajęć.
Absolwenci uzyskają dyplom ukończenia studiów podyplomowych.

Kolejna edycja rozpoczyna się już w październiku 2023.

ZASADY REKRUTACJI

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia,
 • ankieta osobowa,
 • RODO
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • potwierdzenie wnesienia opłaty rekrutacyjnej,
 • potwierdzenie wniesienia I raty opłaty za studia (po zakwalifikowaniu się na studia),
 •  deklaracja pokrycia kosztów studiów (po zakwalifikowaniu się na studia).


Dokumenty można składać osobiście (w godz. 8.00 – 14.30),
lub wysłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Katedra Geoinformatyki i Hydrografii 
Politechnika Morska w Szczecinie
ul. Żołnierska 46
71-250 Szczecin
Tel. 91 48 77 177
e-mail: gis@pm.szczecin.pl
z dopiskiem: Studia podyplomowe “geoinformatyka i teledetekcja środowiska”

OPŁATY

Opłata rekrutacyjna - 100 zł (nie podlega zwrotowi),
Opłata za studia podyplomowe - 5400 zł (2700 zł semestr), mozliwa korekta ceny
Opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych – 50 zł.
Istnieje możliwość dokonania opłaty za studia podyplomowe w dwóch ratach:
- I rata w wysokości 2700 zł - płatna do 16 września 2023 r.
- II rata w wysokości 2700 zł - płatna do 1 marca 2024 r.

Opłaty wnoszone są na podany numer konta bankowego po zakwalifikowaniu się na studia podyplomowe.
Numer konta, na który należy dokonać opłaty za studia podyplomowe geoinformatyka i teledetekcja środowiska:
52 1240 3927 1111 0010 8374 5903  Bank PEKAO II O. w Szczecinie z dopiskiem: Studia podyplomowe geoinformatyka i teledetekcja środowiska; imię i nazwisko
 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Zjazdy weekendowe dwudniowe, jeden lub dwa razy w miesiącu (sobota, niedziela). Istnieje możliwość ustalenia planu pod dedykowaną grupę słuchaczy.

Politechnika Morska w Szczecinie 
Wydział Nawigacyjny.

Pliki do pobrania:

Autor: Website Administrator

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę