Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo Politechnika Morska w Szczecinie

Unia Europejska

Studia podyplomowe Studia podyplomowe Transport LNG i eksploatacja terminali

Studia podyplomowe transport LNG i eksploatacja terminali

Politechnika Morska w Szczecinie
Wydział Mechaniczny

Dla kogo przeznaczone są studia podyplomowe „transport LNG i eksploatacja terminali” i co zyskują absolwenci studiów?

Studia podyplomowe „transport LNG i eksploatacja terminali” przeznaczone są dla osób z wykształceniem wyższym, specjalizujących się lub pragnących specjalizować się w problematyce transportu lądowego LNG i eksploatacji lądowych terminali rozładunkowych LNG.

Podstawowym celem studiów „transport LNG i eksploatacja terminali” jest kształcenie i przygotowanie kadry inżynierskiej do pracy na stanowiskach związanych z transportem, urządzeniami i systemami regazyfikacji, przechowywania i przesyłu skroplonego gazu ziemnego.

Obejmują 2 semestry. Zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń oraz zajęć laboratoryjnych odbywają się dwa razy w miesiącu (piątki po godz. 15 i soboty) na Politechnice Morskiej w Szczecinie.

Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, wystawione przez Politechnikę Morską w Szczecinie (Wydział Mechaniczny).

Zasady rekrutacji

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty

  • podani o przyjęcie na studia,
  • ankieta osobowa,
  • odpis dyplomu lub potwierdzona kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej,
  • pokwitowanie wpłaty wpisowego w wysokości 150,00 zł dla I edycji studiów,
  • RODO,
  • dwa zdjęcia legitymacyjne.

należy przesłać pocztą na adres:
Politechnika Morska w Szczecinie
Dziekanat Wydziału Mechanicznego
ul. Wały Chrobrego 1–2
70-500 Szczecin
z dopiskiem: Studia podyplomowe LNG
lub elektronicznie na adres:
studialng@pm.szczecin.pl
lub złożyć osobiście:
w dziekanacie Wydziału Mechanicznego
Politechnki Morskiej w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 1–2,
pok. 174 lub 175, w godz. 7.30 – 15.00,

Opłaty za studia

Całkowity koszt studiów wynosi 6.500 zł i pozostaje niezmienny w trakcie studiów. Kwota może być rozłożona na dwie równe raty płatne w terminach:

Opłata wpisowa wynosi 150 zł

Należność za studia należy wpłacać na konto Politechniki Morskiej w Szczecinie:
PKO SA VII O/Szczecin
16 1240 1864 1111 0000 2205 5615
z dopiskiem: Studia podyplomowe „Transport LNG i eksploatacja terminali”.

Pliki do pobrania:

Autor: Website Administrator

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę