Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo logo-sygnet Politechniki Morskiej w Szczecinie - głowa gryfa, elementy kotwicy i sygnatura PM Politechnika Morska w Szczecinie

Unia Europejska

6 października 2022 roku odbyła się Konferencja MEW - Środowisko, Edukacja, Biznes i Praca - zorganizowana przez Wydział Mechaniczny PM, na której poruszano kwestie dotyczące morskiej energetyki wiatrowej.

Celem konferencji było przybliżenie tematyki rozwoju morskiej energetyki wiatrowej (MEW) w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem roli województwa zachodniopomorskiego i Politechniki Morskiej w Szczecinie jako ośrodka naukowego i szkoleniowo-dydaktycznego przyszłych kadr pracowniczych łączącego i integrującego szkolnictwo z przemysłem.

Konferencja stanowiła element zadania pt. „Morska energetyka wiatrowa – kompleksowy program edukacyjny dla województwa zachodniopomorskiego” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Sesja plenarna

Dnia 6 października 2022 r., o godzinie 10.00 nastąpiło otwarcie konferencji oraz powitanie przybyłych gości przez JM Rektora Politechniki Morskiej w Szczecinie dr. hab. inż. kpt. ż w. Wojciecha Ślączkę, prof. PM.

Następnie dr inż., st. of. mech. okr. Jan Drzewieniecki, prof. PM, jako przewodniczący Konferencji MEW 2022, powitał uczestników i zaprosił do przedstawienia wystąpień.

Prelekcje wygłosili m.in:
 • Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego Centrum Innowacji Gospodarczych - Paweł Szeremet - kierownik Biura ds. innowacyjności  i inteligentnych specjalizacji, który otworzył ciąg wystąpień wskazując na potencjał Pomorza Zachodniego pod kątem rozwoju nowych technologii, w swoim wystąpieniu pt.: "Zachodniopomorskie Offshore 2027 - dobry wiatr dla regionu".
 • Prezes Zarządu CEO Orlen Neptun I - Jarosław Trybuchowicz - w swoim wystąpieniu pt.: "Wyzwania dla branży Offshore, edukacja i przyszłe miejsca pracy", zaprezentował obszary planowanych inwestycji w obszarze sektora offshore, akcentując przy tym liczbę powstających nowych miejsc pracy. Podkreślił również zaangażowanie jakie obecnie firmy działające na polu morskiej energetyki wiatrowej wkładają we współpracę z uczelniami kształcącymi kadry morskie. Jarosław Trybuchowicz wskazał, iż żywi nadzieję, że Konferencja MEW będzie stanowić silną podstawę długofalowego partnerstwa, a pracownicy firmy Orlen Neptun będą mogli podzielić się z młodymi ludźmi wchodzącymi na rynek pracy swoim doświadczeniem oraz zdobytą praktyczną wiedzą.
 • Przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej - Oliwia Mróz-Malik - absolwentka Akademii Morskiej w Szczecinie - w swoim wystąpieniu pt.: "Morska energetyka wiatrowa jako impuls dla zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki", wskazała na potencjał morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Dokonała ich analizy oraz porównania z badaniami prowadzonymi przez stowarzyszenie PSEW. Poprzez zaprezentowanie projektów tzw. I oraz II fazy podkreśliła zaawansowanie projektów, które uzyskały decyzje środowiskowe. Wystąpienie Oliwii Mróz-Malik zobrazowało jak duży jest rynek offshorowy oraz jak szerokim zainteresowaniem inwestorów się cieszy. Podczas prelekcji poruszona została również kwestia odnosząca się do wymiernych korzyści jakie może odnieść polski rynek offshorowy w miarę rozwoju morskiej energetyki wiatrowej.
 • Przedstawiciel PTMEW (Polish Offshore Wind Energy Society) - Jakub Budzyński - w swoim wystąpieniu pt.: "Morska energetyka wiatrowa w Polsce: rynek i łańcuch dostaw. Stan obecny, perspektywy rozwoju", na wstępie złożył serdecznie gratulacje władzom Politechniki Morskiej z uwagi na podniesienie rangi uczelni, co w jego ocenie przyczyni się do rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Nawiązał do prezentacji swojej poprzedniczki (Oliwii Mróz-Malik), podkreślając wiarygodność zamiarów firm obecnych na rynkach offsohrowych, zważając na regulacje prawne, które obligują ich do wykonania podjętych działań, w przypadku rozpoczęcia prac o charakterze budowalnym. W swoim wystąpieniu ukazał scieżkę rozwoju na tle dokonanych analiz statystycznych na tle polityki energetycznej Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas prelekcji scharakteryzował przemysł morskiej energetyki wiatrowej w Polsce na tle innych państwa Unii Europejskiej. Na zakończenie, zaakcentował jak dużo miejsc pracy dostępnych jest dla specjalistów w środowisku offshore, gdzie obecne są obiecujące perspektywy rozwoju zawodowego.
 • Obecny był również przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie jako jeden z partnerów Konferencji MEW 2022 r.

Wystąpienie władz Politechniki Morskiej w Szczecinie

Przedstawiciele władz PM tj. dr hab. inż. Artur Bejger, prof. PM. Prorektor ds. Nauki, oraz dr inż. kpt.ż.w. Arkadiusz Tomczak, prof. PM. Prorektor ds. Morskich przedstawili w swoich wystąpieniach kolejno pt.: „Edukacja w PM jako odpowiedź na wyzwania rynku pracy branży Offshore” oraz „Dno Bałtyku jako podstawa budowy morskich elektrowni wiatrowych oraz możliwości pomiarowe sond zamontowanych na statku Nawigator XXI”, aspekty związane z pracą na morzu, kierunki studiów związane z sektorem offshore, cykle projektów offshore.

Ostatnim punktem tej sesji była prezentacja krótkiego filmu nagranego z okazji Konferencji MEW 2022 r.

Sesje panelowe

Po przerwie rozpoczęto następujące panele w salach tematycznych:
 • Edukacyjny, podczas którego zaprzyjaźnione firmy obecne na Konferencji prezentowały nowe technologie obecne w branży offshore.
 • Biznesowy, podczas którego ukazano możliwości Politechniki Morskiej w Szczecinie w rozwoju relacji biznesowych, w tym rozwoju łańcucha dostaw dla sektora offshore, dostępne laboratoria oraz wskazano, które branże cieszą się największym zainteresowaniem wśród studentów.
 • Człowiek i środowisko, podczas którego zaprezentowano stan obecny współpracy uczelni z przemysłem oraz możliwości dalszego rozwoju z różnych źródeł finansowania w kooperacji z władzami samorządowymi.

Wydarzenia towarzyszące

Podczas konferencji miały miejsce także wydarzenia towarzyszące. Wielkim powodzeniem cieszyła się strefa wystawiennicza, w której zaproszone firmy prezentowały swoje oferty i zachęcały studentów do rozwijania kariery zawodowej. Możliwe było również zwiedzanie statku m/s Nawigator XXI oraz zapoznanie się z prezentacją Laboratorium rzeczywistości wirtualnej VR w kontekście wsparcia zajęć dydaktycznych związanych z budową i eksploatacją morskich turbin wiatrowych.
Partner główny
Orlen Neptun I
Patroni honorowi
JM Rektor Politechniki Morskiej w Szczecinie
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz
Partnerzy
 • RWE - dostawca odnawialnej energii elektrycznej;
 • ACCIONA Energía - jest firmą zajmującą się dostarczaniem rozwiązań opartych na energii odnawialnej;
 • SSE Renewables jest firmą zajmującą się energią odnawialną, która rozwija i obsługuje lądowe i morskie farmy wiatrowe oraz elektrownie wodne;
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie - podmiot publiczny działający w obszarze ochrony środowiska.
Partnerzy merytoryczni
 • Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej – organizacja pozarządowa wspierająca i promująca rozwój energetyki wiatrowej;
 • Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej (PTMEW) jest organizacją pozarządową zrzeszającą podmioty zainteresowane wspieraniem rozwoju sektora morskiej energetyki wiatrowej w Polsce;
 • Polenergia SA – firma zajmująca się wytwarzaniem energii z odnawialnych i gazowych źródeł, dystrybucji i obrotu oraz sprzedaży energii elektrycznej;
 • Vestas – producent, sprzedawca, instalator i serwisant turbin wiatrowych;
 • Siemens Gamesa Renewable Energy SA - firma zajmująca się produkcją turbin wiatrowych;
 • Kongsberg to międzynarodowa grupa technologiczna, która dostarcza zaawansowane technologicznie systemy klientom z branży morskiej, obronnej, lotniczej, offshore naftowej i gazowniczej, odnawialnej i użyteczności publicznej.;
 • Windhunter Academy - Szkolenia na turbiny wiatrowe. Certyfikowane kursy GWO dla pracowników energetyki wiatrowej;
 •  Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA - handlowy port morski i rzeczny w woj. zachodniopomorskim w Szczecinie;
 • Elektryka Morska - firma oferująca kompleksową obsługę w zakresie instalacji elektrycznych na jednostkach pływających – od projektu przez dostawy okablowania i podzespołów elektrycznych, montaż, produkcję rozdzielnic, aż po serwis;
 • Centrum Inicjatyw Gospodarczych - podmiot publiczny.
 • Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Morski - stanowi bazę ekspercką oraz liczącego się partnera dla decydentów wszystkich szczebli w kwestiach dotyczących gospodarki morskiej;
 • Stowarzyszenie Akademia Komunikacji Społecznej -  stowarzyszenie o programie edukacyjnym ukierunkowanym na rozwój kompetencji jego uczestników w obszarze komunikacji społecznej;
 • Rada Naukowa ds. MEW przy Politechnice Morskiej w Szczecinie.
W strefie wystawienniczej gościliśmy:

 

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę