Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo Politechnika Morska w Szczecinie

Unia Europejska

Wieloletni budżet Politechniki Morskiej wzbogacił się o skarbowe papiery wartościowe, które zdynamizują rozwój Uczelni oraz zapewnią wzrost potencjału naukowo-badawczego.

Nowe perspektywy finansowe

W murach Politechniki Morskiej, w Sali Tradycji Sekretarz Stanu Marek Gróbarczyk, przekazał JM Rektorowi PM Wojciechowi Ślączce skarbowe papiery wartościowe o łącznej wartości nominalnej 25 mln złotych.

Na wniosek Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka, Minister Finansów Magdalena Rzeczkowska przyznała Uczelni skarbowe papiery wartościowe przeznaczone na podwyższenie kapitału zasadniczego Politechniki.

Jak podkreślił Marek Gróbarczyk - symboliczny czek został dziś przekazany Uczelni, która nieprzerwanie się rozwija oraz jest pionierem w kształceniu specjalistów branży offshore.

JM Rektor podziękował w imieniu Politechniki i zapowiedział, że obligacje zgodnie z planem inwestycyjnym zostaną przeznaczone na budowę rozproszonego centrum symulacyjnego w Uczelni. Centrum uzupełni istniejącą sieć symulatorów - wyposażenie niektórych z nich również zostanie wymienione na nowsze, spełniające w pełni standardy nowoczesnego kształcenia oficerów.

Politechnika Morska inwestuje w branżę offshore

W planach zagospodarowania wzmocnionego dotacją budżetu PM, przewidziano także doposażenie trzech wydziałów: Wydziału Mechanicznego, Wydziału Nawigacyjnego oraz Wydziału Mechatroniki i Elektrotechniki, których dydaktyka i badania naukowe skierowane są w dużej mierze na dynamicznie rozwijającą się gałąź gospodarki morskiej - offshore.

Politechnika Morska (wcześniej jako Akademia Morska) od lat angażuje się w rozwój morskiej energetyki wiatrowej (MEW), która jest częścią branży offsore. Uczelnia podpisała i realizuje wiele umów z wiodącymi na rynku MEW przedsiębiorstwami produkcyjnymi, instalacyjnymi, serwisowymi i szkoleniowymi. Efektem tych umów jest m.in. udział przedstawicieli firm w przygotowywaniu programu studiów, co sprawia, że profil absolwentów odpowiada zapotrzebowaniu na konkretne wymagania pracodawców.

Na Wydziale Mechanicznym PM powstał w ten sposób, pierwszy w Polsce kierunek studiów inżynierskich kształcący specjalistów MEW - inżynieria przemysłowa i morskie elektrownie wiatrowe. W specjalistycznych szkoleniach studentów tego kierunku używana jest, zainstalowana na terenie Wydziału Mechanicznego, pełnowymiarowa gondola turbiny wiatrowej, którą osadzono na 20-metrowym maszcie.

Szkoleniowa turbina wiatrowa na terenie Wydz. Mechanicznego Politechniki Morskiej w Szczecinie
Szkoleniowa turbina wiatrowa na terenie Wydz. Mechanicznego Politechniki Morskiej w Szczecinie
 

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę