Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo logo-sygnet Politechniki Morskiej w Szczecinie - głowa gryfa, elementy kotwicy i sygnatura PM Politechnika Morska w Szczecinie

Unia Europejska

Unikatowy na skalę kraju dwudziestometrowy obiekt szkoleniowy został oficjalnie otwarty i oddany do użytku studentom Wydziału Mechanicznego oraz Wydziału Mechatroniki i Elektrotechniki

Jedyna w Polsce szkoleniowa turbina wiatrowa przy uczelni

Uroczystość odbyła się przy ul. Willowej 2. To właśnie tam, przy Wydziale Mechanicznym PM, stanęła turbina wiatrowa, która ma być wykorzystywana do szkoleń studentów nowego i jedynego w Polsce kierunku inżynierskiego o profilu MEW: inżynieria przemysłowa i morskie elektrownie wiatrowe. Ponadto siłownia wiatrowa pomoże w nauce studentom Wydziału Mechatroniki i Elektrotechniki PM. W pełni sprawna i wyposażona turbina wiatrowa dostarczy zarówno wiedzy, jak i doświadczenia. Studenci będą mieli możliwość zapoznania się z zagadnieniami elektroenergetycznymi czy mechanicznymi, a także nauczą się zasad bezpieczeństwa pracy i metod serwisowania.

Kilka par nożyczek, jedna wstęga

Zwyczajowa biało-czerwona wstęga, zamocowana przy turbinie wiatrowej, została przecięta przez Sekretarza Stanu Marka Gróbarczyka, Podsekretarza Stanu Grzegorza Witkowskiego, Wojewodę Zachodniopomorskiego Zbigniewa Boguckiego, JM Rektora PM Wojciecha Ślączkę oraz Dziekana Wydziału Mechanicznego Jaromira Mysłowskiego.
Podczas otwarcia głos zabrał Prorektor ds. Nauki Artur Bejger. Podkreślił, że w pełni sprawna turbina wiatrowa jest obiektem szkoleniowym dającym wiele możliwości:

Widzicie Państwo nie model, a rzeczywistą turbinę, na której będą kształceni studenci, jedynego w Polsce inżynierskiego kierunku specjalizującego się w morskich elektrowniach wiatrowych. Turbina posiada wszystkie mechanizmy, które przy wykorzystaniu energii elektrycznej zostaną uruchomione i posłużą młodzieży w nauce.

Pracownicy PM oraz znamienici goście

Przy turbinie wiatrowej obecni byli pracownicy Politechniki Morskiej oraz zaproszeni goście, w tym m.in. Dyrektor Departamentu Edukacji Morskiej Wojciech Gąsowski, Dyrektor Wydziału Sportu w Urzędzie Miasta Edyta Dominiczak i inni.

Turbina wiatrowa na terenie Wydz. Mechanicznego Politechniki Morskiej w Szczecinie
Turbina wiatrowa na terenie Wydz. Mechanicznego Politechniki Morskiej w Szczecinie

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę