Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo Politechnika Morska w Szczecinie

Unia Europejska

POSRM

Czym będzie Polski Ośrodek Szkoleniowy Ratownictwa Morskiego w Szczecinie (POSRM)?

Politechnika Morska w Szczecinie realizuje kompleksową inwestycję w ramach programu wieloletniego pod nazwą: „Budowa Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego” przy ulicy Dębogórskiej w Szczecinie. Projekt ten umożliwi realizację międzynarodowych i wspólnotowych wymagań w zakresie edukacji morskiej oraz nauczania ustawicznego przygotowującego do pracy w sektorze gospodarki morskiej, żeglugi międzynarodowej i śródlądowej, transportu, ratownictwa, geodezji morskiej i lądowej.
CEOP_+_POSRM-wizualizacja

Zgodnie z Uchwałą nr 76 Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2022 roku w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Budowa Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego w Szczecinie” okres realizacji programu został ustalony na lata 2022-2025.

Zgodnie z Uchwałą nr 273 Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2022 roku zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Budowa Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego w Szczecinie” nakłady z budżetu państwa w poszczególnych latach wynoszą:
 1. 2022 r. – 2 000 000 zł;
 2. 2023 r. – 14 185 000 zł;
 3. 2024 r. – 28 870 000 zł;
 4. 2025 r. – 27 879 000 zł.

Jakie są cele programu wieloletniego POSRM?

Celem głównym projektu jest stworzenie warunków do wykształcenia wysoko wykwalifikowanych kadr na potrzeby gospodarki morskiej, żeglugi międzynarodowej i śródlądowej, transportu, ratownictwa, geodezji morskiej i lądowej.

Jakie są cele szczegółowe programu?

 1. Utworzenie w ramach struktur Uczelni międzywydziałowego ośrodka pod nazwą: Polski Ośrodek Szkoleniowy Ratownictwa Morskiego w Szczecinie (POSRM).
 2. Poprawa poziomu dostępności do unikatowych specjalności zawodowych w obszarze transportu wodnego i ratownictwa.
Wizualizacja planowanego Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego w Szczecinie
Wizualizacja planowanego kompleksu budynków Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego w Szczecinie

Zadania zmierzające do osiągniecia celu głównego:

 1.  Zbudowanie pomieszczeń dydaktycznych do prowadzenia specjalistycznych szkoleń.
 2. Zbudowanie specjalistycznej infrastruktury ćwiczeniowej umożliwiającej szkolenie studentów i słuchaczy w sposób jak najbardziej zbliżony do stanu zagrożenia takiego jak w rzeczywistości.
 3. Zbudowanie poligonu ćwiczeń praktycznych z dostępem do akwenu wodnego umożliwiającego szkolenie praktyczne na urządzeniach używanych obecnie w gospodarce morskiej.
 4. Pozyskanie specjalistycznego wyposażenia dydaktycznego dostosowanego do wymogów stawianych przez konwencje międzynarodowe i dyrektywy europejskie potwierdzające i certyfikujące poziom wyszkolenia studentów i pracowników instytucji gospodarki morskiej.

Realizacja programu wieloletniego pozwoli w rezultacie na:

 1. Osiągnięcie europejskich standardów jakości kształcenia praktycznego w polskiej edukacji morskiej na poziomie szkolnictwa wyższego.
 2. Zwiększenie innowacyjności badań i kształcenia w procesie morskiej edukacji publicznej na wszystkich poziomach kompetencji poprzez zastosowanie najnowocześniejszych metod badawczych i pomocy dydaktycznych.
 3. Poprawę ogólnego poziomu bezpieczeństwa narodowego poprzez lepsze wyszkolenie studentów i osób związanych z zarządzaniem kryzysowym w szczególności w obszarze gospodarki morskiej.

Jakie są grupy docelowe projektu POSRM?

Beneficjentami projektu będą:

 • studenci i absolwenci uczelni morskich, którzy w ramach studiów, studiów podyplomowych oraz kształcenia ustawicznego będą korzystać ze szkoleń umożliwiających zdobywanie kwalifikacji niezbędnych w szeroko pojętej gospodarce morskiej na wszystkich poziomach kompetencji.
 • ośrodek zapewni wsparcie przedstawicielom nauki realizującym prace badawczo-rozwojowe, promując naukę i edukację morską. W połączeniu z  Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających Politechniki Morskiej, projekt umożliwi prowadzenie prac w zakresie podstawowej działalności badawczej, eksperymentalnej lub teoretycznej, w celu zdobycia wiedzy, bezpośrednio przydatnej do opracowywania nowych albo znaczącego udoskonalenia istniejących produktów, procesów lub usług.
 • służby publiczne wchodzące w system szeroko pojętego systemu bezpieczeństwa publicznego, w tym w szczególności: służby poszukiwania i ratownictwa morskiego (SAR), Straż Graniczna, Policja, Straż Pożarna, jak również jednostki zarządzające w sytuacjach kryzysowych,
 • pracownicy sektora energetyki wiatrowej,
 • pracownicy terminali gazowych.
Wizualizacja kanału portowego w kompleksie budynków Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego w Szczecinie

Przewidywane efekty programu

Efektem programu będzie nowoczesne centrum naukowo-dydaktyczno-szkoleniowe, którego atutem będzie nowoczesna infrastruktura techniczna oraz  innowacyjne specjalistyczne wyposażenie. Ośrodek szkoleniowy będzie najnowocześniejszą jednostką szkoleniową, skupiającą w jednym miejscu możliwość szkolenia w wielu dziedzinach gospodarki morskiej.

Zakres rzeczowy programu:

 • Budowa budynku nr 1  - powierzchnia użytkowa 3035 m2.
 • Budowa budynku nr 2 - powierzchnia użytkowa 803 m2.
 • Modernizacja istniejącego budynku dydaktycznego - powierzchnia użytkowa 920 m2.
 • Budowa nowych nabrzeży - typu ciężkiego wraz z fundamentem pod stanowiska ćwiczeniowe - 98 mb.
 • Budowa nowych nabrzeży - typu ciężkiego - 33  mb.
 • Budowa nowych nabrzeży typu lekkiego - Kanał Młyński – 333 mb.
 • Modernizacja istniejącego nabrzeża Kanału Młyńskiego pod platformę ćwiczeniową - 56 mb.
 • Budowa poligonu do ćwiczeń pożarniczych i ratunkowych oraz neutralizacji rozlewów substancji chemicznych.
 • Budowa i modernizacja przyłączy, zagospodarowanie terenu, przebudowa dróg, chodników i parkingów.
 • Zakup wyposażenia szkoleniowego, w tym m.in. symulatora kabiny helikoptera z urządzeniem wodującym.

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę