Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo logo-sygnet Politechniki Morskiej w Szczecinie - głowa gryfa, elementy kotwicy i sygnatura PM Politechnika Morska w Szczecinie

Unia Europejska

Instytut Matematyki, Fizyki i Chemii O Instytucie

Instytut Matematyki, Fizyki i Chemii PM w Szczecinie grafika

Zadania Instytutu

Głównym zadaniem Instytutu Matematyki, Fizyki i Chemii jest prowadzenie prac w zakresie kształcenia studentów i doktorantów na rzecz wydziałów i szkół doktorskich w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych. Instytut prowadzi zajęcia dydaktyczne na studiach zgodnie z przydziałem czynności zleconym przez koordynatorów poszczególnych kierunków.

Instytut prowadzi zajęcia z następujących przedmiotów:

 • Matematyka
 • Algebra liniowa
 • Analiza matematyczna
 • Matematyka wyższa
 • Matematyka wyższa w zastosowaniach
 • Statystyka
 • Fizyka
 • Fizyka współczesna
 • Chemia
 • Chemia techniczna
 • Chemia materiałów i cieczy eksploatacyjnych (w tym smarowych)
 • Chemia wody, paliw i smarów
Ponadto w ramach studiów doktoranckich, pracownicy Instytutu prowadzą seminaria z zakresu metod wnioskowania statystycznego i metod numerycznych.

Oprócz zadań dydaktycznych, pracownicy Instytutu prowadzą działania naukowe w dyscyplinach, głównie powiązanych z morskim charakterem naszej Uczelni.

Główne kierunki badań to:

 • Analiza ryzyka w transporcie morskim
 • Probabilistyczne modelowanie parametrów strumienia ruchu
 • Modelowanie i badanie wód zaolejonych oraz paliw płynnych i gazowych
 • Modelowanie transportu masy w procesach ultrafiltracji roztworów zasolonych i zaolejonych z zastosowaniem membran ceramicznych
 • Badanie oddziaływań fal elektromagnetycznych z powierzchniami metali
Ponadto Zakład Fizyki współpracuje z Asocjacją Euroatom, w zakresie mikrofalowej diagnostyki plazmy.

Dyrektorem Instytutu jest dr hab. Lech Kasyk, prof. PM.
Kierownikiem Zakładu Matematyki jest dr Anna Pańka.
Kierownikiem Zakładu Fizyki jest dr Bohdan Bieg.
Kierownikiem Zakładu Chemii jest dr inż. Agnieszka Kalbarczyk-Jedynak.
Autor: Website Administrator

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę