Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo Politechnika Morska w Szczecinie

Unia Europejska

O programie Czym jest program ERASMUS+?

OGÓLNIE O PROGRAMIE ERASMUS+

Program Erasmus, którego nazwa nawiązuje do imienia Erazma z Rotterdamu, został powołany w roku 1987 z myślą o propagowaniu i ułatwianiu wymiany studentów między uczelniami krajów Wspólnoty Europejskiej. W latach 1995 - 2006 Erasmus wszedł w skład utworzonego wówczas programu wspólnotowego SOCRATES, wspierającego międzynarodową współpracę w sferze edukacji. W latach 2007-2013 Erasmus został częścią nowego programu edukacyjnego „Uczenie się przez całe życie”, a od roku 2014 działa pod nazwą ERASMUS+.

Erasmus+ studenci Politechniki Morskiej na Wałach Chrobrego grafika

Jakie są cele programu Erasmus+?

Ogólnym celem programu Erasmus+ jest podnoszenie poziomu kształcenia i wzmacnianie jego europejskiego wymiaru w edukacji poprzez rozwijanie współpracy międzynarodowej między instytucjami z całej Europy. Zastąpił on kilka istniejących dotychczas programów UE obejmujących wszystkie sektory edukacji: „Uczenie się przez całe życie”: Erasmus (szkolnictwo wyższe), Leonardo da Vinci (kształcenie i szkolenie zawodowe), Comenius (edukacja szkolna), Grundtvig (edukacja osób dorosłych) oraz „Młodzież w działaniu”, a także międzynarodowe programy Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink i program współpracy z państwami uprzemysłowionymi. Po raz pierwszy Erasmus+ oferować będzie także unijne wsparcie na rzecz sportu, zwłaszcza masowego.

budynek Politechniki Morskiej w Szczecinie i napis Erasmus+

ERASMUS+ dla Uczelni

Uczelnie uczestniczące w Erasmus+ (Akcja 1 Mobilność) realizować mogą następujące działania:

  1. wymianę studentów (wyjazdy studentów na studia) – umożliwianie własnym studentom wyjazdów do partnerskich uczelni w krajach europejskich i przyjmowanie studentów z tych uczelni w celu zrealizowania przez nich uzgodnionego programu studiów trwającego od 2 miesięcy do 1 roku akademickiego;
  2. wyjazdy studentów na praktyki w zagranicznych firmach w krajach europejskich na okres od 2 do 12 miesięcy;
  3. wymianę nauczycieli akademickich– umożliwianie wykładowcom wyjazdów do partnerskich uczelni w krajach Europy i przyjmowanie wykładowców z tych uczelni w celu prowadzenia przez nich zajęć dydaktycznych;
  4. wymianę pracowników administracyjnych uczelni oraz innych pracowników w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji (Staff training mobility).

Powyższe działania mogą być realizowane przez szkołę wyższą w ramach umowy finansowej z Narodową Agencją Programu Erasmus. Warunkiem podpisania takiej umowy jest posiadanie przez uczelnię ważnej Karty ECHE oraz złożenie wniosku do NA na dany rok akademicki. Uczelnie prowadzące wymianę studentów lub pracowników uzyskują dofinansowanie na działania związane z jej organizacją, np. na promocję wymiany, przygotowanie (organizacyjne, językowe) wyjeżdżających studentów i pracowników, opiekę nad studentami przyjeżdżającymi z zagranicy, np. kursy języka polskiego, programy „integracyjne” itp.

Mobilność to projekty reallizaowane w ramach Akcji I programu ERASMUS+ 

Opracowano na podstawie strony internetowej www.erasmusplus.org.pl oraz materiałów PM.
 

Autor: Website Administrator

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę