Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo Politechnika Morska w Szczecinie

Unia Europejska

Centrum Technologii Przewozów LNG O projekcie

Centrum Symulacyjne Terminalu LNG i Symulatora Ładunkowego Statków do Przewozu Ładunków Ciekłych zlokalizowane jest na poddaszu. Projekt obejmował adaptację i przebudowę 3 pomieszczeń poddasza, z których jedno jest obecnie wykorzystywane na jako sala dydaktyczna, a mianowicie:

1. Sala dydaktyczna (duża) wyposażona w:

a) 8 stanowisk dydaktycznych dla studentów, w tym 4 sześcioekranowe i 4 czteroekranowe;

b) 1 stanowisko instruktorskie;


Centrum Technologii Przewozów LNG na Politechnice  Morskiej w Szczecinie sala szkoleniowa
2. Sala mała (Debriefing room) - wyposażona w:

a) 1 stanowisko instruktorskie;

b) 2 stanowiska dydaktyczne;

c) 2 tablice interaktywne 95 cali;

d) 2 tablety interaktywne.

Centrum Technologii Przewozów LNG na Politechnice  Morskiej w Szczecinie
3. Zaplecze – na potrzeby serwerów.

Wejście do sali dydaktycznej odbywa się ciągiem komunikacyjnym wiodącym z II pietra budynku głównego Akademii Morskiej przez korytarz wyodrębniony w małej sali. Obok sali dydaktycznej znajduję się zaplecze techniczne, w którym zainstalowane są serwery i urządzenia wspomagające pracę symulatorów. Mała sala została przeznaczona na Debriefing room i służyć będzie przeprowadzaniu zajęć polegających na analizie czynności i ćwiczeń wykonywanych na symulatorach.

Stanowisko komputerowe w Centrum Technologii Przewozów LNG na Politechnice  Morskiej w Szczecinie
 
Po realizacji projektu Akademia Morska w Szczecinie stała się jednym z nielicznych ośrodków w Europie posiadającym narzędzie dydaktyczne do prowadzenia zajęć praktycznych w zakresie obsługi i zarządzania terminalem LNG. Zajęcia odbywają się w nowoczesnym, specjalnie zaprojektowanym Centrum Symulacyjnym Terminalu LNG i Symulatora Ładunkowego Statków do Przewozu Ładunków Ciekłych zbudowanym w oparciu o 3 w pełni zintegrowane razem współdziałające i uzupełniające się symulatory, a mianowicie:
  1. Symulator LNG;
  2. Symulator LCHS;
  3. Symulator łączności.

SYMULATOR STATKÓW DO PRZEWOZU ŁADUNKÓW CIEKŁYCH (LCHS)

Symulator do przewozu i za/wyładunku ładunków ciekłych LNG jest zaprojektowany dla wielu wariantów typów statków. Symulator zawiera w sobie:

1. dwie produkcyjne linie: Oil and Product Lines (produkty ropopochodne),

2. modele statków LCC, VLCC, FPSO i oprogramowanie symulatora terminalu oraz typu LCHS 4000 Gas Line (produkty gazowe),

3. modele statków LNG, LEG/LPG.

Symulator może być wykorzystany w zajęciach dydaktycznych przewidzianych dla studentów będących w przyszłości:

1. członków załóg tankowców LNG odpowiedzialnych za bezpieczne operacje ładunkowe;

2. kadry zarządzającej w zakresie głównych operacji zachodzących w trakcie transportu produktów LNG;

3. personelu tankowca i oficerów zgodnie z wymaganiami A-V/1 STCW 78/95 w następującym zakresie:

a) ogólny plan tankowca i jego systemów,

b) kontrolowanie systemów tankowca,

c) kontrolowanie systemu balastowego statku,

d) stateczność i kontrola przeciążeń, które mogą się pojawić w kadłubie statku,

e) użycie urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu środowiska naturalnego poprzez wyładunek naturalnych gazów.

SYMULATOR TERMINALU LNG

Oprogramowanie symulatora terminalu lądowego LNG jest zaprojektowane na zamówienie i będzie obrazowało rzeczywisty terminal przeładunkowy LNG/LPG w porcie w Świnoujściu.

Symulator terminala przeładunku gazów ciekłych jest przeznaczony do edukacji ekspertów w zakresie obsługi terminala: ekspertów z zakresu za/wyładunku gazu LNG i personelu obsługującego strefę przechowywania. Kluczowym celem zajęć jest nabycie przez nadzorującego przeładunek oficera ładunkowego i pracownika lądowego następujących umiejętności:

1. zdolność dystrybucji gazu ciekłego na obszarze terminalu, ustalanie przepustowości rurociągów terminalu,

2. zaznajomienie się ze wszystkimi operacjami, jakie zachodzą w sieci rurociągów systemów terminalu,

3. właściwe reagowanie na zmiany technologiczne i pogodowe w oparciu o możliwości techniczne systemów,

4. ocena możliwych konsekwencji działań personelu, jak również zmian w łańcuchu procesu technologicznego.

Koncepcja funkcjonowania symulatora jest oparta na programach dla załóg tankowców LNG/LPG i pracowników terminali przeładunkowych, na podstawie kursu modelowego IMO - 1.06 „Specjalistycznego treningowego programu na tankowce do przewozu skroplonego gazu” oraz na podstawie programu SIGITTO „Trening dla pracowników terminali specjalizujących się w załadunki i wyładunku gazowców”.

 

SYMULATOR ŁĄCZNOŚCI

Jest to system łączności umożliwiający komunikację foniczną, jak i transmisję danych pomiędzy symulatorem LNG, a symulatorem LCHS. Ponadto, umożliwia naukę w zakresie realizacji łączności alarmowych, pilnych i zapewnieniu bezpieczeństwa we wszystkich fazach (obszarach) żeglugi, a szczególności (zgodnie z Konwencją SOLAS):

1. łączności alarmowych w relacji statek – brzegowe centra ratownicze (RCC),

2. łączności alarmowych w relacji brzeg (RCC) – statek,

3. łączności alarmowych w relacji statek – statek,

4. łączności koordynacyjnych pomiędzy statkami a RCC,

5. łączności na miejscu akcji ratowniczej pomiędzy statkami,

6. nadawania sygnałów do lokalizacji miejsca katastrofy,

7. łączności pilnych w relacji statek – RCC związanych z rozlewami olejowymi,

8. łącznością medyczną, problemami technicznymi, itp.,

9. transmisję i odbiór morskich informacji bezpieczeństwa ( MSI), łączności eksploatacyjnych w relacji statek-statek i statek – brzeg.

Sprzęt tworzący konsolę łączności przedstawiają rysunki 10 i 11.

TECHNOLOGIA SYMULATORÓW

Wszystkie symulatory bazują na:

1. standardzie COTS (Commercial-off-the-shelf),

2. sprzęcie komputerowym PC,

3. programie Microsoft Windows.

 

Oprogramowanie symulatora pozwala na:

1. trening studentów czyli przyszłych oficerów statków wszystkich typów w zakresie konwencji STCW’78/95 (system kontroli balastowej statku, trymu, stateczności i naprężeń, zapobieganie zanieczyszczeniom olejowym ze statku, symulowanie i aranżacja systemów na tankowcach na poziomie zarządzania, sprawność w operacjach technologicznych na tankowcach),

2. zgodność z treningiem i wymaganiami dla terminali olejowych wg OCIMF,

3. zgodność z treningiem i wymaganiami dla terminali olejowych wg konwencji MARPOL 73/78,

4. zgodność z kursami modelowymi 1.35 dla statków przewożących paliwa płynne (LPG) oraz 1.36 dla statków przewożących płynny gaz (LNG).

 

PROCES DYDAKTYCZNY REALIZOWANY W CENTRUM SYMULACYJNYM

Zajęcia praktyczne przy użyciu 3 zintegrowanych symulatorów prowadzone będą w trzech etapach:

1. przygotowanie – na tym etapie zaangażowany jest tylko instruktor, który tworzy ćwiczenie i je sprawdza,

2. wykonanie ćwiczenia – na tym etapie zaangażowani są zarówno instruktor, który monitoruje sposób wykonania ćwiczenia, jak i studenci, którzy otrzymują informacje, podejmują decyzje oraz kontrolują operacje ładunkowe oraz operacje pomocnicze realizowane na terminalu,

 

3. analiza – etap ten realizowany jest w Debriefing room - po zakończeniu ćwiczeń, instruktor przełącza symulator na tryb analiza, a studenci mają możliwość obejrzenia nagrania wykonanego ćwiczenia na dużym ekranie i jego anali

Autor: Website Administrator

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę